top of page

Specialiteit: dyslexie Frans

Voor wie ?

Het dyslexie F-programma richt zich tot leerlingen en studenten die het moeilijk hebben om Frans te ‘produceren’ omwille van dyslexie of een andere leerstoornis. Ook wie in het algemeen niet zo gemakkelijk een nieuwe taal oppikt, zal zeker baat hebben bij dit programma.

 

Hoe ?

Er wordt gewerkt op het automatiseren van taaleigen structuren van het Frans. De focus ligt op mondelinge taalproductie via een techniek van vraag en antwoord. Eens de taalstructuren mondeling geautomatiseerd zijn, zal dit ook een positieve weerslag hebben op de geschreven taalproductie omdat alvast de zinsbouw minder problemen zal opleveren.

Per item van de Franse grammatica is er een fiche voorhanden met daarop de te automatiseren taalstructuur in een aantal kernzinnen samengevat. Bedoeling is de materie op de fiche regelmatig te herhalen om zo tot een vlotte(re) taalproductie te komen. 10 minuten oefenen per dag moet normaal gezien volstaan om behoorlijk te scoren op kleine en grotere toetsen en bij een eventueel examen beschik je over een handige tool om je leerstof nogmaals in te studeren.  En wees gerust, het houdt niet op bij de toets of het examen, maar je leert ook ‘echt Frans’ …. voor het leven…!

Waarom deze methode ?

In een tijd waarin heldere communicatie zo belangrijk is, is het essentieel te kunnen terugvallen op automatismen wanneer van jou een snelle reactie wordt verwacht, zowel mondeling als schriftelijk. Waar correcte spelling vroeger centraal stond bij het leren van een nieuwe taal en in de begeleiding van dyslectici, komt een duidelijke communicatie vandaag terecht op de eerste plaats.

Ik heb deze methode zelf ontwikkeld op basis van inzichten die ik heb verworven in het postgraduaat leerzorg (UAntwerpen) en vooral op basis van mijn 30 jaar ervaring als leerkracht Frans in het secundair onderwijs. Ik hoop met het dyslexie F-programma zo veel mogelijk leerlingen en studenten een duwtje in de rug te kunnen geven!

bottom of page